TI reprezintă doar o parte din puzzle

Continuitatea afacerii reprezintă un proces deținut și gestionat de business și nu de TI

Scopul

 • Stabilirea unui cadru de lucru pentru a planifica, în mod proactiv, rezistența organizației în cazuri de incidente și forță majore
 • Protecția reputației și brandului organizației în situații de criza

Obiective

 • Protecția angajaților organizației
 • Furnizare continuă a serviciilor și produselor organizației
 • Minimizarea impactului în caz de dezastru
 • Minimizarea probabilității riscurilor de continuitate
 • Asigurarea avantajelor competitive
 • Asigurarea conformității cu legislația în vigoare

Domeniile prioritare

 • Strategii de continuitate definite în rezultatul Analizei de Impact asupra Afacerii (AIA)
 • Structura organizației stabilită atât pentru operarea în condiții normale, cât și în caz de dezastru
 • Stabilirea și testarea canalelor de comunicare
 • Pregătirea proactivă a programelor de informare și sensibilizare