TI reprezintă doar o parte din puzzle

Un proces deținut și condus de business

Scopul

 • Stabilirea unui cadru de lucru pentru a îmbunătăți în mod proactiv rezistența organizației față de perturbări majore a afacerilor
 • Furizarea unei garantări de protecție a reputației și brandului organizației

Obiective

 • Asigurarea siguranței angajaților organizației
 • Asigurarea furnizării neîntrerupte a serviciilor și produselor organizației
 • Minimizarea impactului și pierderilor financiare
 • Minimizarea impactului a imaginii publice a organizației
 • Păstrarea avantajelor competitive și poziției pe piață
 • Minimizarea incomodărilor clienților și partenerilor organizației
 • Asigurarea conformității cu reglementare

Domeniile prioritare

 • Strategii de continuitate definite în rezultat a Analizei de Impact asupra Afacerii (AIA)
 • Structura organizației stabilită atât pentru operarea în condiții normale, cât și în caz de dezastru
 • Căile de comunicare stabilite și testate
 • Pregătirea proactivă și programe de sensibilizare