Dvs. țineți pasul?

Mediul curent este dinamic și competitiv, necesitând soluții eficiente.

Obiective

Realizați o afacere mai flexibilă și durabilă prin:

 •  Utilizarea eficientă a resurselor
 •  Acces simplu la informații
 •  Îmbunătățirea suportului decizional
 •  Procese de afaceri mai bine controlate

Domeniile prioritare 

 • Asigurarea că controalele și procesele legate de procesarea informației funcționează corect
 • Asigurarea că inițiativele tehnologice se conformează cu scopurile de afacere și cele mai bune practici 
 • Stabilirea riscurilor față de activele informaționale, prioritizarea și mitigarea lor
 • Dezvăluirea golurilor în conformare și securitate 
 • Economisirea banilor prin utilizarea resurselor TI mai eficientă (oameni, procese și tehnologii) 
 • Analiza integrității datelor și a tehnologiilor ce stau la bază 
 • Evaluarea capacității de continuitate a afacerii (BCP/DRP) 
 • Asigurarea că licențele software sunt adecvate și actuale