Abordarea balansată față de Securitatea Informației

Decalajul dintre amenințările de securitate și mecanismele de protecțiile se datorează:

 • Tehnologiilor noi ce duc la diversificarea spectrului de amenințări
 • Complexității sporite a vectorilor de atac
 • Arhitecturii și proceselor de maturitate scăzută
 • Nealinierii aspectelor TI cu cele de business
 • Insuficienții experților cu abilități și pregătire potrivită în domeniu

Serviciile noastre de securitate au scopul de a vă susține în stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea programului Dvs. de securitate.

Provocările de securitate

 • Necunoașterea amenințărilor curente
 • Informații ambigue referitor la nivelul curent de securitate, riscuri și incidente
 • Abordare reactivă la aplicarea mecanismelor de securitate
 • Concentrarea doar pe aspectele de conformitate
 • Cheltuieli neoptimizate
 • Strategia nealiniată la obiectivele de afacere sau lipsa completă a acesteia
 • Lipsa cunoștințelor în domeniul securității informației
 • Nivel scazut de conștientizare

Zone de competențe

 • Guvernarea și gestiunea riscurilor de securitate
 • Oameni și organizarea securității informațională
 • Metodele și procese de securitate
 • Tehnologii de securizare
 • Documentarea arhitecturii de securitate
 • Performanța la nivelul de afacere