Abordarea balansată față de Securitatea Informației

Extinderea decalajului dintre amenințările și protecțiile de securitate, datorită:

 • Tehnologii noi ce dilată aria de amenințări
 • Complexitatea sporită a vectorilor de atac
 • Arhitectura și procese tehnice de maturitate scăzută
 • Nealinierea aspectelor TI cu cele de business
 • Insuficiența lucrătorilor cu abilități și pregătire potrivită

Serviciile noastre de securitate au scopul de a Vă susține în stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea programului Dvs. de securitate.

Provocările de securitate

 • Necunoașterea amenințărilor existente
 • Informații ambigue referitor la nivelul curent de securitate, riscuri și incidente
 • Securitatea reactivă
 • Concentrarea doar pe conformitate
 • Cheltuieli neoptimizate
 • Strategia nealiniată la obiectivele de afacere sau complet lipsește
 • Lipsa abilităților corespunzătoare în securitatea informației
 • Nivel jos de conștientizare

Zone de axare

 • Guvernarea și gestiunea riscurilor de securitate
 • Oameni și organizații
 • Metodele și procese de securitate
 • Tehnologii de securizare
 • Documentare
 • Performanța la nivelul de afacere