Inovațiile Vă ajută să deveniți și să rămâneți competitivi

Pentru a deveni o companie de succes, dar si mai important, pentru a rămâne o companie de succes, este imperativ de a monitoriza și evalua permanent progresele tehnologice, precum și adoptarea și implementarea celor cu impact pozitiv asupra companiei.

Obiective

 • Adoptarea inovațiilor ca factor de creștere
 • Inovarea în domeniu TI pentru a dezvolta modelul curent de afaceri
 • Obținerea înțelegerii clare a capacității de business
 • Asigurarea că tehnologiile potrivite sunt selectate pentru atingerea indicatorilor de Succes
 • Stabilirea strategiilor TI viabile

O strategie TI eficientă va descrie starea curentă a afacerii, starea viitoare și inițiativele strategice necesare pentru a obține starea dorită în viitor. Strategia va trata aspecte importante, cum ar fi:

Principiile TI și structura organizațională

 • Cum TI sunt utilizate în cadrul afacerii
 • Oferirea direcțiilor în implementarea TI

Investițiile TI

 • Pregătirea și aprobarea Bugetului TI
 • Prioritizarea și monitorizarea investițiilor

Arhitecturi TI

 • Structurarea și gestionarea activelor TI
 • Stabilirea abordării asupra integrării

Aplicațiile în afacere

 • Cum mai bine de oferit suport proceselor de afacere
 • Selectarea platformelor software optime

Datele și securitatea lor

 • Ce date sunt necesare de analizat
 • Unde și cum datele sunt procesate/stocate

Infrastructura TI

 • Facilitarea implementării resurselor hardware și software
 • Gestionarea activelor TI