Vă permite concentrarea asupra afacerilor principale

Vă putem ajuta cu următoarele:

 • Crearea cazului de afaceri
 • Luarea unei decizii privind implementarea unui ERP
 • Definirea cerințelor funcționale
 • Selectarea sistemului
 • Asigurarea calității în timpul proiectului
 • Asistarea în lansare
 • Revizuire în urma implementării

Obiective

 • Obiectivele strategice de afacere
 • Funcționalitatea corespunzătoare cerințelor business
 • Coerența proiectării soluțiilor
 • Eficacitatea procesului de dezvoltare
 • Conformarea cu cerințele de integrare
 • Conformarea cu cerințele de securitate și fiabilitate

Domeniile prioritare

 • Sprijinul managementului de vârf
 • Cerințele tehnice și funcționale
 • Convertirea și migrarea datelor
 • Integrarea împreună cu alte sisteme
 • Testarea de acceptanță și lansare